Tietosuojaseloste

SFJ-Fiilis Tietosuojaseloste
Päivitetty 16.5.2018

Yleistä

Jotta voimme palvella sinua parhaamme mukaan, edellyttää se että keräämme ja
käsittelemme joitakin sinua koskevia tietoja. Arvostamme kuitenkin yksityisyyttäsi ja olemme
sitoutuneet suojaamaan sitä. Tämä tietosuojaseloste sisältää tietoa mitä henkilötietoja
keräämme, millä periaattein sitä käsittelemme, sekä mitä oikeuksia ja
vaikuttamismahdollisuuksia sinulla on tietojasi koskien.
SFJ-Fiilis käsittelee sinua koskevaa henkilötietoa tämän tietosuojaselosteen ja sovellettavan
lainsäädännön mukaisesti, joten pyydämme sinua lukemaan tämän tietosuojaselosteen
huolellisesti. Saatamme myös tehdä päivityksiä tähän tietosuojaselosteeseen toimintamme
kehittyessä tai lainsäädännön muuttuessa, joten pyydämme sinua käymään tällä sivulla aika
ajoin. Käyttämällä palvelujamme, verkkosivustoamme tai ottamalla meihin yhteyttä, hyväksyt että
käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Mikäli et
hyväksy näitä ehtoja, emme todennäköisesti pysty sinua myöskään palvelemaan.

Mihin tarkoitukseen henkilötietojani kerätään ja käsitellään?

Keräämme, säilytämme ja käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja vain ennalta
määriteltyihin tarkoituksiin. Pääasiallisia käyttötarkoituksia ovat:
● Hierontaan mahdollisesti vaikuttavan asiakkaan terveydentilan kartoittaminen
● Asiakkaan hieronnan/hoidon suunnittelu, toteutus ja seuranta
● sopimusvelvoitteidemme toteuttaminen
● oikeudellisten velvoitteiden ja vaateiden täyttämiseksi
● asiakasviestintä ja yhteydenottopyyntöihin vastaaminen
● liiketoimintamme kehittäminen
● palveluidemme kohdentaminen sinulle

Mitä henkilötietoja minusta kerätään ja mistä lähteistä?

Keräämme sinua koskevia henkilötietoja pääasiassa sinulta itseltäsi yhteydenottojen
yhteydessä tai myöhemmin palveluidemme käytön yhteydessä. Keräämme tietoa myös
verkkosivustomme kävijätietoa Google Analytics -palvelun avulla, jotta voisimme analysoida
ja kehittää sivustoamme entistäkin paremmaksi ja kohdentaa kävijöille relevanttia
markkinointia.
Tyypillisesti saatamme saada suoraan sinulta seuraavia tietoja esimerkiksi yhteydenottosi tai
palvelun yhteydessä:
● Nimi
● Sähköpostiosoite
● Puhelinnumero
● Osoitetiedot
● Syntymäaika
● Ammatti
● Harrastukset
● Mahdolliset hierontaan vaikuttavat tai hieronnassa huomioon otettavat sairaudet ja
lääkitys sekä hierontaan tulon syy
● Hoitokortissa tutkimustiedot, hoitosuunnitelma ja toteutuneet hoidot

Millä perusteella henkilötietoja käsitellään?

Huolehdimme siitä, että meillä on aina lain edellyttämä peruste henkilötietojesi
käsittelemiselle. Saatamme käsitellä henkilötietojasi usealla eri perusteella. Käsittelemme
tietojasi sopimuksen täytäntöönpanemiseksi ja oikeudellisten velvoitteiden täyttämiseksi.
Käsittelemme myös henkilötietojasi oikeutetun etumme nojalla, joka on palveluidemme
tarjoaminen ja liiketoimintamme harjoittaminen ja kehittäminen. Joitakin henkilötietoja
saatamme käsitellä myös suostumuksesi nojalla.

Kuka käsittelee tietojani ja luovutetaanko niitä kolmansille?

Henkilötietojasi käsittelee ainoastaan SFJ-Fiiliksen yrittäjänä toimiva Sanna
Fagerström-Jokinen. Saatamme myös ulkoistaa jotain henkilötietojen käsittelyä, kuten
henkilötietojen tallennukseen ja käsittelyyn käytetyt tietojärjestelmät. Huolehdimme tällöin
muun muassa sopimuksin siitä, että tietojesi luottamuksellisuus säilyy ja tietoja käsitellään
myös muutoin lainmukaisesti. Saatamme myös luovuttaa tietoja muutoin
sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi taikka lain tai toimivaltaisen viranomaisen sitä
edellyttäessä. Saatamme myös luovuttaa tietojasi, mikäli olisimme osallisena yritys- tai
liiketoimintakaupassa.

Luovutetaanko tietojani EU:n ulkopuolelle?

Henkilötietojasi ei lähtökohtaisesti luovuteta EU:n ulkopuolelle.

Kauanko henkilötietojani säilytetään?

Henkilötietojasi säilytetään SFJ-Fiiliksen potilastietorekisterissä 24 kuukautta viimeisimmästä
yhteydenotosta. Henkilötietojen säilytysajat voivat kuitenkin vaihdella käyttötarkoituksesta ja
tilanteesta riippuen. Pyrimme aika ajoin myös päivittämään tietojasi.
Asiakastietoja säilytetään lukitussa tilassa.

Miten tietojani säilytetään ja suojataan?

Tietojasi säilytetään palveluntarjoajamme palvelimilla, jotka on suojattu alan yleisten
käytäntöjen mukaisesti. Keräämämme ja käsittelemämme henkilötiedot pidetään
luottamuksellisina eikä niitä ilmaista muille kuin niitä työssään tarvitseville taikka
luottamuksellisesti ja rajoitetusti palvelusopimusten perusteella asiakkaillemme. Pääsy
henkilötietoihisi on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.

Tietojen antamisen pakollisuus ja antamatta jättämisen seuraukset?

Jos et anna henkilötietoja tai salli niiden käsittelyä, emme välttämättä pysty palvelemaan
sinua parhaalla tavalla. Niinpä jos et halua että käsittelemme tietojasi tämän
tietosuojaselosteen mukaisesti, pyydämme että et toimita meille mitään tietoja.

Käytetäänkö verkkosivulla evästeitä ja mitä ne ovat?

Käytämme evästeitä verkkosivuillamme, jotta voisimme tarjota parhaan mahdollisen
käyttäjäkokemuksen sivuston kävijälle. Evästeet ovat lyhyitä tekstitiedostoja, jotka
verkkopalvelin tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet antavat meille tietoa siitä, miten
käyttäjät käyttävät verkkosivustoamme. Saatamme hyödyntää evästeitä palveluidemme ja
verkkosivustomme kehittämiseksi, verkkosivuston käytön analysoimiseksi, sekä
markkinoinnin kohdentamiseksi ja optimoimiseksi. Verkkosivuston käyttäjä voi antaa
suostumuksensa tai kieltää evästeiden käytön verkkoselaimensa asetuksista. Useimmat
verkkoselaimet sallivat evästeet automaattisesti. Huomaathan, että evästeiden estäminen
saattaa rajoittaa verkkosivustomme toimivuutta.

Millaisia oikeuksia ja vaikutusmahdollisuuksia minulla on?

Suostumuksen peruuttaminen
Mikäli käsittelemme tietojasi suostumuksesi perusteella, voit milloin tahansa peruuttaa
suostumuksen ilmoittamalla siitä meille, esimerkiksi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen
sfj-fiilis@outlook.com
Pääsy tietoihin
Sinulla on oikeus saada meiltä vahvistus siitä, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja
sekä saada tietää mitä sinua koskevia henkilötietoja käsittelemme. Lisäksi sinulla on oikeus
saada täydentäviä tietoja henkilötietojesi käsittelyn perusteista.
Oikeus saada virheet korjatuksi
Sinulla on oikeus pyytää, että korjaamme sinua koskevat virheelliset tai vanhentuneet taikka
muuten puutteelliset henkilötiedot.
Oikeus kieltää suoramarkkinointi
Voit kieltää henkilötietojesi käsittelyn suoramarkkinointitarkoituksia varten lähettämällä
sähköpostia osoitteeseen sfj-fiilis@outlook.com
Oikeus vastustaa käsittelyä
Mikäli käsittelemme henkilötietojasi yleisen edun taikka oikeutetun etumme perusteella,
sinulla on oikeus vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä siltä osin, kuin
käsittelylle ei ole olemassa sellaista huomattavaa syytä, joka syrjäyttäisi sinun oikeutesi
taikka käsittely ei ole tarpeen oikeudellisen vaateen hoitamiseksi. Huomaathan, että tässä
tilanteessa emme todennäköisesti pysty palvelemaan enää sinua.
Oikeus rajoittaa käsittelyä
Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus vaatia, että rajoitamme henkilötietojesi käsittelyä.
Oikeus saada tiedot siirretyksi
Mikäli olemme käsitelleet tietojasi suostumuksesi perusteella tai sopimuksen täyttämiseksi,
sinulla on oikeus saada meille sähköisesti toimittamasi tiedot yleisesti käytetyssä muodossa,
jotta tiedot voitaisiin siirtää toiselle palveluntarjoajalle.

Miten voin toteuttaa oikeuteni?

Voit toteuttaa edellä kuvatut oikeutesi ottamalla meihin yhteyttä esimerkiksi lähettämällä
sähköpostia osoitteeseen sfj-fiilis@outlook.com. Pyydämme sinua samalla mainitsemaan
nimesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi sekä liittämään viestiisi passi-, ajokortti- tai muun
henkilötodistuskopion, jotta voimme varmistaa henkilöllisyytesi. Mikäli katsot, että
henkilötietojesi käsittely ei ole lainmukaista, voit myös tehdä valituksen toimivaltaiselle
valvontaviranomaiselle.

Voidaanko tätä tietosuojaselostetta päivittää?

Saatamme tehdä päivityksiä tähän tietosuojaselosteeseen toimintamme taikka
tietosuojaperiaatteidemme muuttuessa. Päivitykset voivat tulla ajankohtaisiksi myös
lainsäädännön muuttuessa. Muutokset tulevat voimaan, kun olemme julkaisseet päivitetyn
tietosuojaselosteen. Pyydämmekin sinua siitä syystä tutustumaan tämän tietosuojaselosteen
sisältöön säännöllisin väliajoin.

Mihin voin ottaa yhteyttä tietosuoja-asioissa?

Yhteystiedot:
SFJ-Fiilis
Sanna Fagerström-Jokinen
050-5416969
sfj-fiilis@outlook.com